توریسم درمانی


بیماران مختلف از کشورهای همسایه جهت استفاده از امکانات و تکنیکهای مدرن جراحی به روز استاد جهت در مان بیماریهای چشمی خود به این کلینیک مراجعه و درمان می شوند.
بعنوان نمونه آقای از کشور قزاقستان که جهت درمان بیماری ناخنک مراجعه و عمل شدند.
photo_2016-08-07_13-38-53