کاشت رینگ


fda2f151a21369b65d768abd8d702ed2کاشت رینگ داخل قرنیه با استفاده از دستگاه فمتولیزر

در بیماران دچار قوز قرنیه، قرنیه دارای استحکام طبیعی نیست و استفاده از لیزر یا لیزیک روی اصلاح عیوب انکساری در بعضی از این بیماران امکان پذیر نیست اما رینگ های قرنیه ای می توانند باعث بهبود دید بدون عینک و با عینک دراین افراد وکاهش شدت بیماری گردند.

قرار دادن رینگ در ضخامت قرنیه در محیط قرنیه انجام می شود و با کششی که بر روی قسمت مرکزی قرنیه ایجاد می کند انحنای قرنیه را کاهش می دهد بنابراین باعث کاهش نزدیک بینی می گردد. این رینگ ها از جنس پلاستیک PMMA می باشد و با قرنیه سازگار است. معمولاً 2 رینگ دردوطرف قرنیه کارگذاشته می شود. میزان اصلاح عیب انکساری بیمار به ضخامت آن بستگی دارد.

عمل كارگذاری حلقه یا سگمان های داخل قرنیه ای به صورت سرپایی و با استفاده از قطره های بیحسی موضعی در طی دو مرحله صورت می پذیرد.

در مرحله اول با استفاده از دستگاه ویژه ابتدا تونل (Pocket) در ضخامت قرنیه یه صورت مدور و هم مركز با قرنیه ایجاد می شود و در مرحله دوم، سگمان های حلقوی به ضخامت محاسبه شده در این تونل ها قرار داده می شود.

بعد از عمل، قطره های چشمی به مدت یك تا چند هفته تجویز می شود.

در چند روز بعد از عمل، چشم به نور حساس است و بهتر است از عینك های آفتابی استفاده شود.

بعد از عمل از تماس و مالش قرنیه اجتناب کنید.