ثبت اختراع


فرایند پیوند ورقه ای

در عکس زیر می توانید گواهی ثبت اختراع دکتر خاکشور در رابطه با فرایند پیوند ورقه ای عمیق قرنیه چشم به شیوه اصلاح شده در افراد مبتلا به قوز قرنیه مشاهده فرمایید.

ثبت اختراع دکتر خاکشور
ثبت اختراع دکتر خاکشور